Category: Counter-Strike: GO

Counter-Strike: GO

สอนวิธีการเล่น Counter strike:GO สำหรับผู้เริ่มต้น(step by step)

วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำผู้ที่สนใจหรือเพิ่งเริ่มเล่น Counter strike :GO โดยจะสอนเกี่ยวกับเมนู อินเตอเฟซ การติดตั้งอาวุธ และการซื้ออาวุธ โหมดการเล่น และแผนที่แบบต่างๆ